Industrijski kompresori - srednji pritisak 3-13 bara - uljni

Uljni kompresori - sa konstantnim kapacitetom

vijcani kompresor

Gardner Denver

Komprimovani vazduh ima bezbroj primena. Gardner Denver je najveći proizvođač vijčanih kompresorskih blokova na svetu. Svi kompresori koji su proizvedeni u Gardner Denver-u imaju najmanji mogući rashod električne energije (kW/m3) i izuzetno dug period eksploatacije.

Gardner Denver vazdušni vijčani kompresori sa širokom primenom u industriji: 2.2 kW – 500 kW, kompaktnog dizajna, lako dostupni za servis, sa stadardnim priborom, niskim nivoom šuma i drugim prednostima koje omogućavaju besprekoran rad.

Nova generacija - vijčani kompresori sa visokom produktivnošću


Model Kapacitet * m3/min Snaga Nivo Prečnik izlazne cevi Dimenzije DxŠxV Težina
7.5/8.0 bar 10 bar 13 bar kW dB mm kg
ESM2 n/a 0.24 n/a 2.2 61 ½ 620x600x840 100
ESM3 n/a 0.36 n/a 3 61 ½ 620x600x840 100
ESM4 n/a 0.53 n/a 4 62 ½ 620x600x840 105
ESM5 n/a 0.67 n/a 5.5 66 ½ 620x600x840 105
ESM6 1.05 0.93 0.74 7.5 67 ¾ 680x600x1000 170
ESM 7 1.30 1.06 0.85 7.5 70 ¾ 667x630x1050 205
ESM11 1.82 1.61 1.32 11 70 ¾ 667x630x1050 219
ESM 15 2.72 2.30 1.8 15 70 1 787x698x1202 335
ESM18 3.25 2.74 2.34 18.5 71 1 787x698x1202 361
ESM 22 3.65 3.21 2.61 22 71 1 787x698x1202 367
ESM 23 4.16 3.46 2.99 22 67 1 ¼ 1345x880x1612 650
ESM 26 4.48 4.14 3.44 26 68 1 ¼ 1345x880x1612 677
ESM 29 5.52 4.82 4.12 30 69 1 ¼ 1345x880x1612 681
ESM 30 5.76 5.13 4.38 30 67 1 ½ 1722x920x1659 923
ESM 37 7.11 6.19 5.32 37 68 1 ½ 1722x920x1659 966
ESM 45 8.01 7.02 6.13 45 69 1 ½ 1722x920x1659 988
ESM 50 8.67 7.42 n/a 45 67 1 ½ 1722x920x1659 1055
ESM 55 10.71 9.54 8.27 55 69 2 2158x1223x1971 1725
ESM 75 13.76 12.48 10.51 75 72 2 2158x1223x1971 1765
ESM 80 14.75 12.32 n/a 75 69 2 2158x1223x1971 2010
ESM 90 17.48 15.52 13.48 90 73 2337x1368x2039 2513
ESM 110 20.80 18.67 16.22 110 75 2337x1368x2039 2614
ESM 132 22.89 21.29 18.59 132 76 2337x1368x2039 2778
ESM 140 24.65 21.59 n/a 132 73 2337x1368x2039 3254
ESM 160 32.04 28.20 23.91 160 76 DN 80 2907x2071 x 2193 4186
ESM 200 39.23 34.85 29.38 200 77 DN 80 2907x2071 x 2193 4415
ESM 250 42.03 37.01 32.64 250 78 DN 80 2907x2071 x 2193 4625
ESM 290 47.10 41.53 36.44 250 789 DN 80 2907x2071 x 2193 4650
ESG 315 51.3 44.2 n/a 315 82 DN 150 3725x1660x1940 4800
ESD 315 n/a n/a 35.4 315 80 DN 125 3080x1465x1935 4400
ESG 355 56.8 51.2 44.8 355 84 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5000
ESG 400 63.3 56.9 47.0 400 84 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5200
ESD 450 73.6 n/a n/a 450 92 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5100
ESG 450 n/a 62.9 53.0 450 84 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5200
ESD 500 n/a 73.5 (9 bar) n/a 500 92 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5200
* Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Ed.4 Aneks C i Aneks E i PNEurope/CAGI PN2CPTC2; pritisci koji su korišćeni za testiranje: modeli od 7.5 bar na 7 bar, modeli od 10 bar na 9 bar, modeli od 13 bar na 12 bar

Uljni kompresori - sa promenjivim kapacitetom

Gardner Denver - nova serija frekventno regulisanih kompresora

Gardner Denver nudi niz vazdušnih vijčanih kompresora promenljivog protoka (Variable speed). Broj obrtaja elektromotora i vijčanog para kod njih se menja u zavisnosti od konkretne specifične potrebe za vazduhom, sa radnim pritiskom do 13 bar i protoka na izlazu kompresora od 0,42 m3/min do 42,3 m3/min. Radni pritisak u sistemu je konstantna veličina, a korišćenje električne energije svedeno je na najmanji mogući nivo. VS kompresori projektovani su i konstruisani tako da neograničeno vreme mogu da rade pod različitim opterećenjem. Period isplativosti dopunske investicije za VS kompresor, u odnosu na ESM kompresor, je relativno kratak - od 9 do 18 meseci.

Prednosti nove serije frekventno regulisanih vijčanih kompresora:

 • Konstantan pritisak u instalaciji
 • Ušteda električne energije i do 35%
 • Produžen vek trajanja habajućih delova
 • Produženi intervali servisa
 • Najveći dijapazon za regulisanje protoka 15 ÷ 100 %
 • Meki start elektomotora
 • Velika fleksibilnost sitema komprimovanog vazduha

Vijčani kompresori sa najnižom cenom vazduha

 • Sve ovo garantuje visok učinak, sa najnižim mogućim troškovima električne energije
 • Inteligentan kalkulator za izračunavanje energentskih troškova
 • Servis je dostupan 24 sata / 365 dana u godini
 • Pristupačan za servisiranje
vijcani kompresor

Vijčani kompresori sa najmanjim troškovima
za proizvodnju komprimovanog vazduha


Model Kapacitet * m3/min Snaga Nivo Prečnik izlazne cevi Dimenzije DxŠxV Težina
7.5 10 bar 13 bar kW dB mm kg
VS7 0.48-1.27 0.46-1.02 0.42-0.83 7.5 69 ¾ 667x630x1050 222
VS 11 0.63-1.81 0.65-1.57 0.58-1.27 11 70 ¾ 667x630x1050 231
VS 15 0.93-2.61 0.89-2.19 0.84-1.70 15 72 1 787x698x1202 365
VS 18 1.34-3.06 1.30-2.64 1.24-2.23 18.5 73 1 787x698x1202 381
VS 22 1.05-3.55 0.95-3.16 0.91-2.69 22 73 1 787x698x1202 386
VS 23 1.12-4.13 1.06-3.74 1.24-3.10 22 70 1 ¼ 1345x880x1612 681
VS 26 1.12-4.79 1.06-4.36 0.96-3.74 26 71 1 ¼ 1345x880x1612 708
VS 29 1.12-5.42 1.06-4.86 0.96-4.05 30 72 1 ¼ 1345x880x1612 712
VS 30 1.34-5.50 1.30-5.07 n/a 30 68 1 ½ 1722x920x1659 925
VS 37 1.48-6.86 1.44-6.36 2.19-5.52 37 70 1 ½ 1722x920x1659 952
VS 45 1.48-7.95 1.44-7.38 1.78-6.44 45 73 1 ½ 1722x920x1659 974
VS 55 2.44-10.24 2.37-9.50 n/a 55 71 2 2158x1223x1971 1726
VS 75 2.26-13.64 2.23-12.63 3.07-11.21 75 75 2 2158x1223x1971 1800
VS 90 4.77-17.63 4.72-16.19 5.71-13.58 90 74 2 ½ 2337x1368x2039 2768
VS 110 4.77-20.71 4.72-19.24 5.20-16.49 110 76 2 ½ 2337x1368x2039 2770
VS 132 4.77-22.73 4.72-21.18 5.19-18.20 132 77 2 ½ 2337x1368x2039 2786
VS 160 6.54-31.85 9.76-27.74 14.01-23.93 160 75 DN 80 2907x2071x2193 4378
VS 200 6.54-39.05 6.17-35.03 5.99-30.08 200 77 DN 80 2907x2071x2193 4573
VS 250 7.75-42.30 7.60-37.70 8.50-31.50 250 83 DN 80 2907x2071x2193 4480
VS 290 6.60-46.65 6.31-41.65 5.87-35.93 250 79 DN 80 2907x2071x2193 4684
* Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Ed.4 Aneks C i Aneks E i PNEurope/CAGI PN2CPTC2; pritisci koji su korišćeni za testiranje: modeli od 7.5 bar na 7 bar, modeli od 10 bar na 9 bar, modeli od 13 bar na 12 bar

Vijcani kompresori ESM /VS 160-290