Nitro generatori

"NitroSource" generatori azota

"NitroSource" Parker generatori azota predstavljaju veoma profitabilan i pouzdan način proizvodnje azota, pored samog mesta potrošnje, čime se izbegavaju nepotrebni troškovi transporta.

Parker je kod "NitroSource"-a primenio svoju naprednu tehnogiju uštede energije i time omogućio uštedu u potrošnji komprimovanog vazduha. Radni vek molekularnog sita koje se koristi u generatoru je preko 10 godina.

Primenjuju se u prehrambenoj industriji (pakovanje kafe, grickalica, mlečnih proizvoda, ulja, flaširanje sokova), u farmaceutskoj industriji u primarnoj i sekundarnoj proizvodnji, elektronici, obradi materijala (lasersko sečenje, termička obrada, kompoziotna proizvodnja).

Filteri za vazduh