Industrijski kompresori - srednji pritisak 3-13 bara - bezuljni

Bezuljni kompresori - sa ubrizgavanjem vode

Bezuljni kompresori sa ubrizgavanjem vode

Gardner Denver

PREDNOSTI

 • • Jednostepena kompresija vazduha sa vodenim ubrizgavanjem
 • • 100 % bezuljna konstrukcija
 • • Mali broj obrtaja 3500 rpm
 • • Direktna veza
 • • Odsustvo prenosnika
 • • Smanjen broj ležajeva vijčanog sklopa
 • • Samo 2 zaptivača
 • • Promenljiv broj obrtaja, koji obezbeđuje komprimovani vazduh jednak trenutnim potrebama, što obezbeđuje maksimalnu štednju energije
 • • Minimalna servisna podrška

Kompresori sa ubrizgavanjem vode

PROMENLJIVA BRZINA

Maksimalna efikasnost u svakom trenutku, prilikom promena potrošnje komprimovanog vazduha, dovodi do uštede u potrošnji električne energije.

 • • Visoka pouzdanost
 • • Maksimalna efikasnost
 • • Mali rashodi


Bezuljni kompresori GD EnviroAire - serija sa fiksnom brzinom


Model Hlađenje Kapacitet m3/min Snaga Nivo buke Nam. Dimenzije DxŠxV Težina
8 bar 10 bar kW dB dimenzija mm kg
EnviroAire 15 Vazdusno 2.30 1.80 15 68 1 1345x880x1612 672
Vodeno 65 624
EnviroAire 22 Vazdusno 3.50 2.89 22 68 1 1345x880x1612 691
Vodeno 65 643
EnviroAire 37 Vazdusno 5.86 5.14 37 71 1 ¼ 1722x920x1659 960
Vodeno 61 860
Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Aneks i PNEurope/CAGI PN CPTC

Bezuljni kompresori GD EnviroAire - serija sa promenljivom (VS) brzinom


Model Hlađenje Kapacitet m3/min Snaga Nivo buke Nom. Dimenzije DxŠxV Težina
5 bar 10 bar kW dB dimenzija mm kg
EnviroAire VS 15 Vazdusno 0.34 2.25 И 67 1 1345x880x1612 687
Vodeno 64 639
EnviroAireVS22 Vazdusno 0.69 3.37 22 67 1 1345 x 880 x 1612 687
Vodeno 64 658
EnviroAire VS 37 Vazdusno 1.22 6.42 3' 71 1 ¼ 1722x920x1659 995
Vodeno 61 895
EnviroAire VS 50 Vazdusno 1.23 7.54 50 73 2 2158x1412x1971 1570
Vodeno 1490
EnviroAire VS 75 Vazdusno 1.86 11.34 75 75 2 2158x1412x1971 1890
Vodeno 1810
EnviroAire VS 110 Vodeno 3.17 18.46 110 78 3 2158x1412x1971 2200
Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Aneks i PNEurope/CAGI PN CPTC

Bezuljni kompresori - dvostepeni

Dvostepeni kompresori sa konstantnim kapacitetom

Gardner Denver - nova serija frekventno regulisanih kompresora

Bezuljni vijčani dvostepeni kompresori Gardner Denver - serija Enviro Aire T/ TVS, nalaze primenu tamo gde su postavljeni veliki zahtevi prema čistoći komprimovanog vazduha. Gardner Denver serija Enviro Aire uključuje:

 • • Kompresore bez ulja sa stalnim brojem obrtaja - Enviro Aire T 75/ 90/ 110/ 132/ 160
 • • Kompresore bez ulja sa frekventnim regulatorom -Enviro Aire TVS 110/ 132/ 160Bezuljni vijačni kompresori GD EnviroAire - serija sa fiksnom (T) brzinom


Model Hlađenje Kapacitet m3/min Snaga Nivo buke (dB) Dimenzije (DxŠxV) Težina
8 bar 10bar kW 8 bar 10bar mm kg
EnviroAire T75 Vazdusno 12.89 10.61 75 75 74 2597X1744X2001 3023
EnviroAire T90 Vazdusno 15.60 13.90 90 76 75 2597X1744X2001 3223
EnviroAire T110 Vazdusno 19.43 17.33 110 77 77 2597X1744X2001 3265
EnviroAire T132 Vazdusno 22.26 20.41 132 78 78 2597X1744X2001 3432
EnviroAire T160 Vazdusno - 22.21 160 - 78 2597X1744X2001 3644

Bezuljni vijačni kompresori GD EnviroAire - serija sa promenljivom (TVS) brzinom


Model Hladenje Kapacitet m3/min Snaga Nivo buke (dB) Dimenzije (DxŠxV) Težina
8 bar 10 bar kW (dB) mm kg
EnviroAire TVS 110 Vazdusno 8.97-19.45 10.69-17.55 110 76 2597X1744X2001 3278
EnviroAire TVS 132 Vazdusno 9.21-22.62 10.72-20.87 132 77 2597X1744X2001 3476
EnviroAire TVS 160 Vazdusno - 10.61-23.40 160 77 2597X1744X2001 3688