Adsorpcioni sušači

Adsorpcioni sušači se koriste u aplikacijama u kojima je neophodno da komprimovani vazduh ima nisku tačku rose (-25, -40, -70 °C), odnosno, da ima manje vlage u sebi.

U zavisnosti od kapaciteta, u ponudi imamo adsorpcione sušače Parker Domnick Hunter “Pneudri Midas”, manjeg kapaciteta, idealne za instaliranje u proizvodnji uz samu mašinu, Parker Zander “Pneudri MX” za velike kapacitete i seriju “CDAS” i “OFAS”, adsorpcione sušače srednjeg kapaciteta kod kojih se u paketu sa sušačem dobija i odgovarajuća filtracija komprimovanog vazduha.

Za sušače većih kapaciteta i visokih pritisaka molimo Vas da dodatne informacije potražite od inženjera industrijske opreme.

Adsorpcioni susaci

PNEUDRI MiDAS

Model Kapacitet Napajanje Prečnik ulazne i izlazne cevi Dimenzije Težina
m3/min m3/h V/Ph/Hz mm kg
DAS1 0.09 5.1 230 / 1 / 50 422 x 289 x 149 11
DAS2 0.14 8.5 230 / 1 / 50 500 x 289 x 149
13
DAS3 0.23 13.6 230 / 1 / 50 616 x 289 x 149 16
DAS4 0.28 17.0 230 / 1 / 50 692 x 289 x 149 18
DAS5 0.37 22.1 230 / 1 / 50 847 x 289 x 149 20
DAS6 0.43 25.5 230 / 1 / 50 906 x 289 x 149 23
DAS7 0.57 34.0 230 / 1 / 50 1098 x 289 x 149 28

CDAS / OFAS

Model Kapacitet Napajanje Prečnik ulazne i izlazne cevi Dimenzije Težina
m3/min m3/h V/Ph/Hz mm kg
CDAS HL 50 0.92 55 85-265/1/50/60 ½ 1133 x 559 x 490 76
CDAS HL 55 1.17 70 85-265/1/50/60 ½ 1313 x 559 x 490
84
CDAS HL 60 1.50 90 85-265/1/50/60 ½ 1510 x 559 x 490 93
CDAS HL 65 1.84 110 85-265/1/50/60 ½ 1660 x 559 x 490 100
CDAS HL 70 2.51 150 85-265/1/50/60 ¾ 2020 x 559 x 490 120
CDAS HL 75 3.09 185 85-265/1/50/60 1 1595 x 559 x 682 165
CDAS HL 80 3.67 220 85-265/1/50/60 1 1745 x 559 x 682 180
CDAS HL 85 5.01 300 85-265/1/50/60 1 ½ 2105 x 559 x 682 210
Model Kapacitet Napajanje Prečnik ulazne i izlazne cevi Dimenzije Težina
m3/min m3/h V/Ph/Hz mm kg
OFAS HL 50 0.92 55 85-265/1/50/60 ½ 1133 x 559 x 490 90
OFAS HL 55 1.17 70 85-265/1/50/60 ½ 1313 x 559 x 490
97
OFAS HL 60 1.50 90 85-265/1/50/60 ½ 1510 x 559 x 490 106
OFAS HL 65 1.84 110 85-265/1/50/60 ½ 1660 x 559 x 490 112
OFAS HL 70 2.51 150 85-265/1/50/60 ¾ 2020 x 559 x 490 132
OFAS HL 75 3.09 185 85-265/1/50/60 1 1595 x 559 x 682 184
OFAS HL 80 3.67 220 85-265/1/50/60 1 1745 x 559 x 682 196
OFAS HL 85 5.01 300 85-265/1/50/60 1 ½ 2105 x 559 x 682 232

PNEUDRI MX Heatless

  Model Kapacitet Napajanje Prečnik ulazne i izlazne cevi Dimenzije Težina
m3/min m3/h V/Ph/Hz mm kg
Single Bank MX 102C 6.81 408 85-265/1/50/60 G 2 1647 x 687 x 550 235
MX 103C 10.22 612 85-265/1/50/60 G 2 1647 x 856 x 550
316
MX 103 12.78 765 85-265/1/50/60 G 2 1892 x 856 x 550 355
MX 104 17.03 1020 85-265/1/50/60 G 2 1892 x 1025 x 550 450
MX 105 21 1275 85-265/1/50/60 G 2 ½ 1892 x 1194 x 550 543
MX 106 26 1530 85-265/1/50/60 G 2 ½ 1892 x 1363 x 550 637
MX 107 30 1785 85-265/1/50/60 G 2 ½ 1892 x 1532 x 550 731
MX 108 34 2040 85-265/1/50/60 G 2 ½ 1892 x 1701 x 550 825
Multi-Bank MX 205 2x21 2x2550 85-265/1/50/60 2 x G 2 ½ 2 x 1892 x 1194 x 550 2x543
MX 206 2x26 2x3060 85-265/1/50/60 2 x G 2 ½ 2 x 1892 x 1363 x 550 2x637
MX 207 2x30 2x3570 85-265/1/50/60 2 x G 2 ½ 2 x 1892 x 1532 x 550 2x731
MX 208 2x34 2x4080 85-265/1/50/60 2 x G 2 ½ 2 x 1892 x 1701 x 550 2x825
MX 306 3x26 3x4590 85-265/1/50/60 3 x G 2 ½ 3 x 1892 x 1363 x 550 3x637
MX 307 3x30 3x5355 85-265/1/50/60 3 x G 2 ½ 3 x 1892 x 1532 x 550 3x731
MX 308 3x34 3x6120 85-265/1/50/60 3 x G 2 ½ 3 x 1892 x 1701 x 550 3x825