Vakuum pumpe i duvaljke vazduha - Elmo Rietschle

Elmo Rietschle logo

Gardner Denver je vodeći proizvođač duvaljki i vakuum pumpi, koje imaju široku primenu u procesu komprimovanja i vakuumiranja kako vazduha tako i raznih tehnoloških gasova. Gardner Denver duvaljke i vakuum pumpe obezbeđuju protok vazduha ili gasa, do 25.000 m³/h i pritisak od 2.5 bar do vakuuma 0,001 mbar. INDUSTRIJSKA OPREMA DOO primenjuje optimalna rešenja i svojim klijentima nudi dodatnu opremu, originalne delove, potrošni materijal i usluge.

  • Pneumatski transport
  • Aeracija
  • Stanice za prečišćavanje vode
  • Kompresori za transportna sredstva koja prevoze cement
  • Tekstilna industrija
  • Hemijska industrija
  • Industrijski usisivači
Elmo Rietschle pumpe

Krajem 2005. godine Gardner Denver je preuzeo Elmo Rietschle koji je opšte priznat proizvođač u oblasti vakuumske tehnologije. Ono što je proizvođač Elmo Rietschle pretvorio u svetski standard od njegovog nastanka do danas je inovativni pristup u proučavanju, konstruisanju i visokom kvalitetu ponuđenih vakuum pumpi i duvaljki za vazduh i vakuum.

Zahvaljujući bogatom iskustvu i širokom spektru tehnologija za proizvodnju i tretman vakuuma i niskog pritiska predlažemo svojim klijentima nova rešenja, koji čine proizvodni proces bržim, bezbednijim i visokoefkasnim.

Primena: štamparska industrija, prehrambena industrija, proizvodnja plastike, Industrija pakovanja, pneumatski transport, medicina, hemijska industrija i farmacija, aeracija, industrija prerade drveta i mnogo drugih.

Vakuum pumpe i duvaljke vazduha

F SERIJA

Vakuum pumpe i kompresori

Jednostepeni i višestepeni radijalni blueri koji rade kao vakuum pumpe i kompresori

R SERIJA

Bezuljne vakuum pumpe i kompresori

Bezuljne vakuum pumpe i kompresori

G SERIJA

Vakuum pumpe i kompresori

Vakuum pumpe i kompresori sa kanalima sa strane

C SERIJA

Bezuljne zupčaste vakuum pumpe

Bezuljne zupčaste vakuum pumpe i kompresori

L SERIJA

Vakuum pumpe sa vodenim prstenom

Vakuum pumpe sa vodenim prstenom, namenjeni teškom režimu rada

S SERIJA

Vijčane vakuum pumpe

Vijčane vakuum pumpe, VSA i VSB su bezuljne i imaju primenu u farmaciji i hemijskoj industriji, VSI modeli primenjuju se u industriji.

V SERIJA

Uljano i bezuljne krilne rotacione vakuum pumpe i kompresori

Uljano i bezuljne krilne rotacione vakuum pumpe i kompresori

X SERIJA

Sistemi za različite aplikacije

Prilagođeni sistemi za veliki broj različitih aplikacija.