Vakuum pumpe i duvaljke vazduha - Elmo Rietschle

Elmo Rietschle logo

Krajem 2005. godine svetski priznati lider u oblasti kompresorskih tehnologija Gardner Denver, preuzeo je Elmo Rietschle koji je opšte priznat proizvođač u oblasti vakuumske tehnologije.

Ono što je proizvođač Elmo Rietschle pretvorio u svetski standard od njegovog nastanka do danas je inovativni stil u proučavanju, konstruisanju i visokom kvalitetu ponuđenih vakuum pumpi i duvaljki vazduha.

Zahvaljujući bogatom iskustvu i širokom spektru tehnologija za vakuum i pritisak Elmo Rietschle predlaže svojim klijentima nova rešenja, koji čine proizvodni proces bržim, bezbednijim i visokoefikasnim.

Vakuum pumpe i duvaljke vazduha

F SERIJA

Vakuum pumpe i kompresori

Jednostepeni i višestepeni radijalni blueri koji rade kao vakuum pumpe i kompresori

R SERIJA

Bezuljne vakuum pumpe i kompresori

Bezuljne vakuum pumpe i kompresori

G SERIJA

Vakuum pumpe i kompresori

Vakuum pumpe i kompresori sa kanalima sa strane

C SERIJA

Bezuljne zupčaste vakuum pumpe

Bezuljne zupčaste vakuum pumpe i kompresori

L SERIJA

Vakuum pumpe sa vodenim prstenom

Vakuum pumpe sa vodenim prstenom, namenjeni teškom režimu rada

S SERIJA

Vijčane vakuum pumpe

Vijčane vakuum pumpe, VSA i VSB su bezuljne i imaju primenu u farmaciji i hemijskoj industriji, VSI modeli primenjuju se u industriji.

V SERIJA

Uljano i bezuljne krilne rotacione vakuum pumpe i kompresori

Uljano i bezuljne krilne rotacione vakuum pumpe i kompresori

X SERIJA

Sistemi za različite aplikacije

Prilagođeni sistemi za veliki broj različitih aplikacija.