Bezuljni kompresori

Gardner Denver logo

Gardner Denver bezuljni kompresori su najbolji izbor za proizvodnje kod koji je kvalitet komprimovanog vazduha od presudnog značaja, da ne bi došlo do kontaminacije proizvoda ili kvara na mašinama. Gardner Denver nudi nekoliko različitih varijanti bezuljnih kompresora: vijčane, centrifugalne, spiralne i klipne. Sa brendom PureAir, koji je posvećen kvalitetu i inovacijama, svaka od ovih naprednih tehnologija rezultira 100% čistim komprimovanim vazduhom, bez ulja i silikona.

Gardner Denver Oil Free EnviroAire

 • Jednostepeni bezuljni kompresori sa vodenim ubrizgavanjem
 • Kapacitet 0.34 - 18.46 m³/min, pritisak do 10 bar
 • 6 godina garancije

Prednosti:

 • 100 % bezuljna tehnologija
 • Mali broj obrtaja-3500 rpm
 • Direktna veza kompresorskog elementa i elektromotora
 • Bez zupčastog prenosnika
 • Smanjen broj ležajeva vijčanog sklopa
 • Samo 2 zaptivača
 • Promenljiv broj obrtaja, koji obezbeđuje komprimovani vazduh u skladu sa trenutnim potrebama proizvodnje radi ostvarivanja maksimalne uštednje energije
 • Minimalni servisni troškovi
 • Niska radna temperatura do 60°C
Bezuljni kompresori sa ubrizgavanjem vode Ušteda pri kupovini kompresora

Bezuljni kompresori GD EnviroAire - serija sa fiksnim i promenljivim brojem obrtaja (VS)

Model Hlađenje Kapacitet m3/min Snaga Nivo buke Prečnik izlazne cevi Dimenzije (DxŠxV) Težina PDF
8 bar 10 bar kW dB mm kg
EnviroAire 15 Vazdušno 2.30 1.80 15 68 1 1345x880x1612 672
Vodeno 65 624
EnviroAire 22 Vazdušno 3.50 2.89 22 68 1 1345x880x1612 691
Vodeno 65 643
EnviroAire 37 Vazdušno 5.86 5.14 37 71 1 ¼ 1722x920x1659 960
Vodeno 61 860
Model Hlađenje Kapacitet m3/min Snaga Nivo buke Prečnik izlazne cevi Dimenzije (DxŠxV) Težina PDF
5 bar 10 bar kW dB mm kg
EnviroAire VS 15 Vazdušno 0.34 2.25 И 67 1 1345x880x1612 687
Vodeno 64 639
EnviroAireVS22 Vazdušno 0.69 3.37 22 67 1 1345 x 880 x 1612 687
Vodeno 64 658
EnviroAire VS 37 Vazdušno 1.22 6.42 3' 71 1 ¼ 1722x920x1659 995
Vodeno 61 895
EnviroAire VS 50 Vazdušno 1.23 7.54 50 73 2 2158x1412x1971 1570
Vodeno 1490
EnviroAire VS 75 Vazdušno 1.86 11.34 75 75 2 2158x1412x1971 1890
Vodeno 1810
EnviroAire VS 110 Vodeno 3.17 18.46 110 78 3 2158x1412x1971 2200

* Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Aneks i PNEurope/CAGI PN CPTC