Bezuljni kompresori - sa ubrizgavanjem vode

Gardner Denver Oil Free EnviroAire

Gardner Denver logo

Gardner Denver bezuljni kompresori obezbeđuju izuzetno čist vazduh bez ulja i silikona. Čist i bezuljni komprimovani vazduh proizveden u Gardner Denver bezuljnim kompresorima ispunjava sve standarde za primenu u zahtevnim granama industrije (prehrambena, farmaceutska, elektronska, tekstilna, automobilska, brodogradnja i dr.).

Jednostepeni bezuljni kompresori sa vodenim ubrizgavanjem i protokom od 0.34 m3/min do 18.46 m3/min i maksimalnim pritiskom 10 bar.

Prednosti:

 • 100 % bezuljna konstrukcija
 • Jednostepena kompresija vazduha sa vodenim ubrizgavanjem
 • Mali broj obrtaja-3500 rpm
 • Direktna veza komprosorskog elementa i elektro motora
 • Odsustvo zupčastog prenosnika
 • Smanjen broj ležajeva vijčanog sklopa
 • Samo 2 zaptivača
 • Promenljiv broj obrtaja, koji obezbeđuje komprimovani vazduh u skladu sa trenutnim potrebama, ostvaruje maksimalnu štednju energije
 • Minimalni servisni troškovi
 • Niska radna temperatura do 60°C

PROMENLJIVA BRZINA

Maksimalna efikasnost u svakom trenutku, prilikom promena potrošnje komprimovanog vazduha, dovodi do uštede u potrošnji električne energije.

 • Visoka pouzdanost
 • Maksimalna efikasnost
 • Mali rashodi
Bezuljni kompresori sa ubrizgavanjem vode Ušteda pri kupovini kompresora

Bezuljni kompresori GD EnviroAire - serija sa fiksnom brzinom

Model Hlađenje Kapacitet m3/min Snaga Nivo buke Nam. Dimenzije DxŠxV Težina PDF
8 bar 10 bar kW dB dimenzija mm kg
EnviroAire 15 Vazdusno 2.30 1.80 15 68 1 1345x880x1612 672
Vodeno 65 624
EnviroAire 22 Vazdusno 3.50 2.89 22 68 1 1345x880x1612 691
Vodeno 65 643
EnviroAire 37 Vazdusno 5.86 5.14 37 71 1 ¼ 1722x920x1659 960
Vodeno 61 860

* Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Aneks i PNEurope/CAGI PN CPTC

Bezuljni kompresori GD EnviroAire - serija sa promenljivom (VS) brzinom

Model Hlađenje Kapacitet m3/min Snaga Nivo buke Nom. Dimenzije DxŠxV Težina PDF
5 bar 10 bar kW dB dimenzija mm kg
EnviroAire VS 15 Vazdusno 0.34 2.25 И 67 1 1345x880x1612 687
Vodeno 64 639
EnviroAireVS22 Vazdusno 0.69 3.37 22 67 1 1345 x 880 x 1612 687
Vodeno 64 658
EnviroAire VS 37 Vazdusno 1.22 6.42 3' 71 1 ¼ 1722x920x1659 995
Vodeno 61 895
EnviroAire VS 50 Vazdusno 1.23 7.54 50 73 2 2158x1412x1971 1570
Vodeno 1490
EnviroAire VS 75 Vazdusno 1.86 11.34 75 75 2 2158x1412x1971 1890
Vodeno 1810
EnviroAire VS 110 Vodeno 3.17 18.46 110 78 3 2158x1412x1971 2200

* Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Aneks i PNEurope/CAGI PN CPTC