Gardner Denver VS frekventno regulisani vijčani uljni kompresori sa promenjivim kapacitetom

Gardner Denver logo

Gardner Denver nudi veliki izbor frekventno regulisanih vijčanih kompresora. Ovakva vrsta VS (Variable Speed) kompresora prilagođava broj obrataja motora trenutnoj potrošnji kompimovanog vazduha u proizvodnji i na taj način ostvaruje značajne uštede u električnoj energiji. VS kompresori su projektovani tako da neograničeno vreme mogu da rade pod opterećenjem. Dostupni su sa radnim pritiscima do 13 bara i kapacitetom od 0,46 m³/min – 47,98 m³/min. Isplativost investicije, u odnosu na stacionarne ESM kompresore, je od 6-18 meseci.

Prednosti nove serije frekventno regulisanih vijčanih kompresora:

  • Ušteda električne energije do 35%
  • Konstantan pritisak u instalaciji
  • Veliki raspon regulisanja protoka 15 ÷ 100 %
  • Meki start elektromotora
  • Velika fleksibilnost sistema komprimovanog vazduha
  • Produženi intervali servisa
  • Produžen vek trajanja habajućih delova
Potrosnja kompresora i usteda grafikon

Vijčani kompresori sa najmanjim troškovima za proizvodnju komprimovanog vazduha

Model Kapacitet * m3/min Snaga Nivo Prečnik izlazne cevi Dimenzije DxŠxV Težina PDF
7.5 10 bar 13 bar kW dB mm kg
VS07/VS07e 0.46-0.98/0.48-1.27 0.43-0.95/0.46-1.02 0.45-0.77/0.42-0.83 7.5 69 ¾ 667 x 630 x 1050 225/222
VS11/VS11e 0.52-1.56/0.63-1.81 0.51-1.39/0.65-1.57 0.49-1.07/0.58-1.27 11 70 ¾ 667 x 630 x 1050 234/231
VS15 0.92-2.60 0.86-2.18 0.83-1.67 15 72 1 787 x 698 x 1202 365
VS18 1.33-3.05 1.26-2.62 1.22-2.20 18.5 73 1 787 x 698 x 1202 381
VS22 1.04-3.54 0.93-3.15 0.90-2.66 22 73 1 787 x 698 x 1202 386
VS23 1.12-4.13 1.06-3.74 1.35-2.89 22 68 1 ¼ 1345x880x1612 681
VS26 1.12-4.79 1.06-4.36 0.96-3.74 26 71 1 ¼ 1345 x 880 x 1612 708
VS29 1.12-5.42 1.06-4.86 0.96-4.05 30 72 1 ¼ 1345 x 880 x 1612 712
VS30 1.34-5.50 1.75-5.07 - 30 68 1 ½ 1722 x 920 x 1659 925
VS37 1.48-6.86 1.44-6.36 2.19-5.52 37 70 1 ½ 1722 x 920 x 1659 952
VS45 1.48-7.95 1.44-7.38 1.78-6.44 45 73 1 ½ 1722 x 920 x 1659 974
VS55 2.34-10.31 2.37-9.50 - 55 71 2 2158 x 1223 x 1971 1726
VS75 2.20-13.99 2.23-12.63 3.07-11.21 75 75 2 2158 x 1223 x 1971 1800
VS90 5.26-18.16 5.24-16.51 6.18-13.96 90 74 2 ½ 2337 x 1368 x 2039 2768
VS110 5.26-21.51 5.25-19.69 5.88-16.98 110 76 2 ½ 2337 x 1368 x 2039 2770
VS132 5.26-24.76 5.24-22.44 5.63-19.31 132 77 2 ½ 2337 x 1368 x 2039 2786
VS160/VS160e 6.54-32.33/9.55-32.06 8.43-29.35/10.41-30.17 12.57-25.19/- 160 75/74 DN 80 2907 x 2071 x 2193 4378/4783
VS200/VS200e 5.99-39.44/9.55-39.03 6.29-36.61/9.43-37.19 6.03-31.71/- 200 77/76 DN 80 2907 x 2071 x 2193 4573/5083
VS250/VS250e 5.83-42.80/9.55-42.76 6.36-39.64/9.43-40.05 5.96-34.35/- 250 78/77 DN 80 2907 x 2071 x 2193 4669/5253
VS290/VS290e 5.87-47.02/9.55-47.63 6.41-43.70/9.43-46.49 6.03-37.83/- 250 79/78 DN 80 2907 x 2071 x 2193 4684/5268

* Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Ed.4 Aneks C i Aneks E i PNEurope/CAGI PN2CPTC2; pritisci koji su korišćeni za testiranje: modeli od 7.5 bar na 7 bar, modeli od 10 bar na 9 bar, modeli od 13 bar na 12 bar


Vijcani kompresori ESM /VS 160-290