Čileri

Eraco logo

Upotreba čilera je neophodna u proizvodnim granama koje zahtevaju kontrolisane atmosferske uslove. Čilerske jedinice Eraco su kompaktne, visoke energetske efikasnosti i niskog nivoa buke i u skladu sa svim današnjim ekološki prihvatljivim pravilima. U ponudi je veliki broj rashladnih sistema i industrijskih hladnjaka:

  • Vazdušno hlađeni čileri
  • Vodeno hlađeni čileri
  • Rashladni tornjevi
  • Pumpne stanice
  • Termoregulatori
  • Hidraulični i filtracioni sistemi

U zavisnosti od potrebe i zahteva klijenata industrijski hladnjaci (čileri) mogu biti sa klipnim, vijčanim i spiralnim kompresorima.
Takođe mogu biti sa jednim, dva i četiri spregnuta ili nezavisna kompresora. U zavisnosti od načina hlađenja, čileri su podeljeni u dve grupe:

  • sa vazdušnim hlađenjem (ERA-S / ERA-S2 / ERA-V i DCA serija)
  • sa vodenim hlađenjem (ERV-S / ERV-S2 / ERV-V i DCV serija)

Proizvodi ERA i ERV se uglavnom koriste u većini industrijskih aplikacija: za hlađenje kalupa za brizganje plastike, ekstruder mašina, MRI tehnologija, u procesu laserskog rezanja, prehrambene industrije, hlađenje u proizvodnji betona, razni hemijski procesi i proizvodnji biogasa. Svi rashladni fluidi koji se koriste u ERACO rashladnim sistemima su u saglasnosti sa Kyoto i Montrealskim Protokolom (Ozone Destruction potencijal =0).

Cileri Eraco


Eraco Oxygen

Model Rashladni kapacitet
kW Hlađenje Spirala Klip Vijak “Shell&Tube”
izmenjivač
Pločasti
izmenjivač
Aksijalni
ventilator
R407C LED displej Ekran
na dodir
ERA-S 12,8-129        
ERA-S2 46-258      
ERA-T2 33,2-251      
ERA-T4 65,7-498      
ERA-T8 200-995      
ERA-P 70,1-286      
ERA-P2 139-566      
ERA-W 162-1268      
ERA-W2 323-1802      


Eraco Desert

Model Rashladni kapacitet
kW Hlađenje Spirala Klip Vijak “Shell&Tube”
izmenjivač
Pločasti
izmenjivač
Aksijalni
ventilator
R134A LED displej Ekran
na dodir
DCA-S 3,2-84,6        
DCA-S2 45,9-169      
DCA-T 55-338      
DCA-P 46,3-204      
DCA-P2 91,6-405      
DCA-W 113-863      
DCA-W2 226-1726      


Eraco Aura

Model Rashladni kapacitet
kW Hlađenje Spirala Klip Vijak “Shell&Tube”
izmenjivač
Pločasti
izmenjivač
Aksijalni
ventilator
R410A LED displej Ekran
na dodir
ARA-S 14-161        
ARA-T2 49-325      
ARA-T4 59-657      
ARA-T8 198-1314      


Eraco Glace

Model Rashladni kapacitet
kW Hlađenje Spirala Klip Vijak “Shell&Tube”
izmenjivač
Pločasti
izmenjivač
Aksijalni
ventilator
R404A LED displej Ekran
na dodir
LTA-P1 4-32        
LTA-P2 49-213      
LTA-W 198-1314      


Eraco Aqua

Model Rashladni kapacitet
kW Hlađenje Spirala Klip Vijak “Shell&Tube”
izmenjivač
Pločasti
izmenjivač
Aksijalni
ventilator
R407C LED displej Ekran
na dodir
ERW-S 17,3-122          
ERW-S2 34,6-244        
ERW-T4 71,3-503        
ERW-P2 150-613        
ERW-W2 342-2662        


Eraco Hydria

Model Rashladni kapacitet
kW Hlađenje Spirala Klip Vijak “Shell&Tube”
izmenjivač
Pločasti
izmenjivač
Aksijalni
ventilator
R134A LED displej Ekran
na dodir
DCW-W 116-850          
DCW-W2 231-1700        


Industrijski hladnjaci

Model Rashladni kapacitet
kW Hlađenje Aksijalni
ventilator
Ovlaživač LED displej Ekran
na dodir
Voda
ER.FCF 88-1175
ER.FCV 583-2026