Čileri

Eraco logo

Industrijski čileri nalaze široku primenu u svim granama industrije u kojima je neophodno ohladiti proizvod, mehanizme u proizvodnji ili same fabričke mašine.

Eraco čileri su kompaktni, energetski efikasni i imaju nizak nivo buke. U zavisnosti od potrebe industrijski hladnjaci (čileri) mogu biti sa vijčanim, klipnim ili spiralnim kompresorima, a u zavisnosti od načina hlađenja, podeljeni su na čilere sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem. Najčešća primena je u industriji plastike (hlađenje prilikom brizganja), metaloprerađivačkoj industriji (livenje i mašinska obrada metala), prehrambenoj (prerada hrane i pića), farmaceutskoj (formulacija) i mnogim drugim.

 • Serija ARA-S,vazdušno hlađeni, sa 1 kompresorom, rashladni kapacitet 3,5 – 161 kW
 • Serija ARA-T2,vazdušno hlađeni, sa 2 kompresora, rashladni kapacitet 49,2 – 405 kW
 • Serija ARA-T4,vazdušno hlađeni, sa 4 kompresora, rashladni kapacitet 99,3 – 809 kW
 • Serija ARA-TM,vazdušno hlađeni, sa dva 6/8/9/12 kompresora, rashladni kapacitet 350-1934 kW
 • Serija LSR, namenjena za lasere, vazdušno hlađeni, sa 1 kompresorom, rashladni kapacitet 7 – 65,8 kW
Cileri Eraco
 • Serija LTA-S/T, čileri za aplikacije u kojima neophodna niža temperatura od -5 °C, vazdušno hlađeni, sa 1/2 kompresora, rashladni kapacitet 6,6 – 167 kW
 • Serija LTA-TM, čileri za aplikacije u kojima neophodna niža temperatura od -5 °C, vazdušno hlađeni, sa 4/6/8/12 kompresora, rashladni kapacitet 206 – 775 kW
 • Serija STA-W, čileri za aplikacije u kojima neophodna niža temperatura od -10 °C, vazdušno hlađeni, sa 2 kompresora, rashladni kapacitet 113-764 kW
 • Serija MEA-S, čileri za aplikacije u kojima neophodna temperatura do -2 °C, vazdušno hlađeni, sa 1/2 kompresora, rashladni kapacitet 3,5 – 301 kW
 • Serija MEA-TM, čileri za aplikacije u kojima neophodna temperatura do -2 °C, vazdušno hlađeni, sa 4/6/8/9/12 kompresora, rashladni kapacitet 184-1809 kW
Cileri Eraco
 • Serija DCA-W, čileri za visoke ambijentalne temperature do 60 °C, vazdušno hlađeni, sa 2 kompresora, rashladni kapacitet 225-1726 kW
 • Serija DCW-W, čileri za visoke ambijentalne temperature, vodeno hlađeni, sa 2 kompresora, rashladni kapacitet 225-1726 kW
Cileri Eraco

Kompanija Eraco proizvodi i čilere koji se koriste za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju
HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning).

 • Serija HEA-S, čileri za klimatizaciju, vazdušno hlađeni, sa 1/2/4/8/12 kompresora, rashladni kapacitet 9,8-1700 kW
 • Serija HEA-HPS, čileri za klimatizaciju, za grejanje i hlađenje, vazdušno hlađeni, sa 1/2/4/8/12 kompresora, kapcitet grejanja 10,8 – 1867 kW, kapacitet hlađenja 9,8-1700 kW
 • Serija RCA-W, čileri za klimatizaciju u regionima sa visokim temperaturama, vazdušno hlađeni, sa 2 kompresora, rashladni kapacitet 154-1530 kW
 • Serija HEW-S, čileri za klimatizaciju, vodeno hlađeni, sa 1/2/3/4/6/8/9/12 kompresora, rashladni kapacitet 61,8-1800 kW
Cileri Eraco