Bezuljni kompresori visok pritisak - Belliss & Morcom

Bellis and Morcom znak

Kompanija Belliss & Morcom (Engleska) u sastavu je Gardner Denvera od 2001. godine. Ona je jedan od najvećih i najstarijih svetskih proizvođača kompresora. Zahvaljujući iskustvu sticanom tokom više od 160 godina postojanja, kao i velikom broju kompresora koji rade u celom svetu, kompanija je ostala u prvom planu, kada su u pitanju inženjering, inovacije i dizajn. Bellis & Morcom je sinonim za najbolje rešenje kada je potrebno proizvoditi PET ambalažu.

Prepoznatljive karakteristike bezuljnih kompresora visokog pritiska

  • Povećana efikasnost sa minimalnom potrošnjom električne energije
  • "V" i "W" dizajn
  • Cevni sistem od nerđajućeg čelika
  • Visokoefikasno hlađenje
  • Odvojen “hladni” i “topli” deo kompresora
  • Direktan prenos snage sa elektromotora na kolenasto vratilo
Bezuljni kompresor visokog pritiska
Model Kapacitet Snaga na vratilu Br. obrtaja vratila PDF
m3/h kW obrtaja/min
VH7 431 70 735
VH9 593 97 985
VH12 743 108 585
VH15 933 135 735
VH18 1122 172 585
VH21 1410 211 735
VH25 1509 224 735

Kapaciteti su dati pri pritisku od 40 bar, FAD

Model Kapacitet Snaga na vratilu Br. obrtaja vratila PDF
m3/h kW obrtaja/min
WH28 1691 239 735
WH29 1811 250 735
WH35 2133 306 735
WH40 2315 325 735
WH45 2717 405 735
WH50 3220 468 735