Bezuljni kompresori - dvostepeni

Gardner Denver Oil Free EnviroAire T

Gardner Denver - nova serija frekventno regulisanih kompresora

Gardner Denver logo

Gardner Denver dvostepeni bezuljni vijčani kompresori serije Enviro Aire T/ TVS, nalaze primenu u industrijama gde su postavljeni visoki zahtevi prema čistoći komprimovanog vazduha.

Gardner Denver serija Enviro Aire T uključuje:

  • Bezuljne dvostepene kompresore sa sa fiksnim brojem obrtaja - Enviro Aire T 75 / 90/ 110 / 132 / 160 / 200 / 250 / 300
  • Bezuljne dvostepene kompresore sa sa promenljivim brojem obrtaja - frekventnim regulatorom - Enviro Aire TVS 110 / 132 / 160 / 200 / 250 / 315
Bezuljni vijcani dvostepeni kompresori

Bezuljni vijačni kompresori GD EnviroAire - serija sa fiksnom (T) brzinom

Model Hlađenje Kapacitet m3/min Snaga Nivo buke (dB) Dimenzije (DxŠxV) Težina PDF
8 bar 10bar kW 8 bar 10bar mm kg
EnviroAire T75 Vazdusno 12.89 10.61 75 75 74 2597X1744X2001 3023
EnviroAire T90 Vazdusno 15.60 13.90 90 76 75 2597X1744X2001 3223
EnviroAire T110 Vazdusno 19.43 17.33 110 77 77 2597X1744X2001 3265
EnviroAire T132 Vazdusno 22.26 20.41 132 78 78 2597X1744X2001 3432
EnviroAire T160 Vazdusno - 22.21 160 - 78 2597X1744X2001 3644

Bezuljni vijačni kompresori GD EnviroAire - serija sa promenljivom (TVS) brzinom

Model Hladenje Kapacitet m3/min Snaga Nivo buke (dB) Dimenzije (DxŠxV) Težina PDF
8 bar 10 bar kW (dB) mm kg
EnviroAire TVS 110 Vazdusno 8.97-19.45 10.69-17.55 110 76 2597X1744X2001 3278
EnviroAire TVS 132 Vazdusno 9.21-22.62 10.72-20.87 132 77 2597X1744X2001 3476
EnviroAire TVS 160 Vazdusno - 10.61-23.40 160 77 2597X1744X2001 3688