Bezuljni kompresor

BEZULJNI KOMPRESORI

Bezuljni vijčani kompresori proizvode 100% čist, komprimovani vazduh, koji u sebi nema ostatke ulja. Tehnologija komprimovanja ovakvog vazduha može biti jednostepena sa ubrizgavanjem vode, koja u bloku služi za hlađenje, podmazivanje i zaptivanje ili dvostepena, sa dva vijčana bloka.


PRIMENA

Ovi kompresori se koriste u aplikacijama u kojima je čistoća vazduha krucijalna, da ne bi došlo do oštećenja opreme ili finalnog proizvoda. Bezuljne vijčane kompresore najčešće koristi prehrambena industrija, jer se zahteva da vazduh bude 100% čist, odnosno, da ulje u komprimovanom vazduhu ne sme doći u dodir sa proizvodima. Zato bezuljni kompresori za hlađenje, podmazivanje i zaptivanje u vijčanom bloku koriste vodu koja se ubrizgava. Takođe se često primenjuju i u farmaceutskoj i elektronskoj industriji.