Vijčani uljni kompresori Gardner Denver

Gardner Denver uljni kompresori sa konstantnim kapacitetom

Gardner Denver logo

Gardner Denver je najveći proizvođač vijčanih blokova za kompresore na svetu. Svi kompresori koji su proizvedeni u Gardner Denver-u imaju malu potrošnju električne energije (kW/m3), daju veliku količinu komprimovanog vazduha i imaju izuzetno dug period eksploatacije.

Gardner Denver vijčani kompresori imaju široku primenu u industriji sa rasponom snage od 2.2 kW do 500 kW, kompaktnog su dizajna, lako dostupni za servis, sa stadardnom opremom, niskim nivoom buke i prednostima koje omogućavaju besprekoran rad.

Nova generacija - vijčani kompresori sa visokom produktivnošću

Model Kapacitet * m3/min Snaga Nivo Prečnik izlazne cevi Dimenzije DxŠxV Težina
7.5/8.0 bar 10 bar 13 bar kW dB mm kg
ESM2 - 0.24 n/a 2.2 61 ½ 620x600x840 100
ESM3 - 0.36 n/a 3 61 ½ 620x600x840 100
ESM4 - 0.53 n/a 4 62 ½ 620x600x840 105
ESM5 - 0.67 n/a 5.5 66 ½ 620x600x840 105
ESM6 1.05 0.93 0.74 7.5 67 ¾ 680x600x1000 170
ESM7/ESM7e 1.14/1.30 0.97/1.06 0.80/0.85 7.5 70/70 ¾ 667x630x1050 205/215
ESM11/ESM11e 1.59/1.87 1.39/1.61 1.14/1.32 11 70 ¾ 667x630x1050 219/225
ESM15 2.72 2.30 1.8 15 70 1 787x698x1202 335
ESM18 3.25 2.74 2.34 18.5 71 1 787x698x1202 361
ESM22 3.65 3.21 2.61 22 71 1 787x698x1202 367
ESM23 4.16 3.46 2.99 22 67 1 ¼ 1345x880x1612 650
ESM26 4.48 4.14 3.44 26 68 1 ¼ 1345x880x1612 677
ESM29 5.52 4.82 4.12 30 69 1 ¼ 1345x880x1612 681
ESM30/30e 5.76/6.00 5.03/5.17 4.30/- 30 67/67 1 ½ 1722x920x1659 905/990
ESM 37/37e 7.01/7.12 6.19/6.31 5.32/- 37 68/67 1 ½ 1722x920x1659 948/1033
ESM45/45e 8.01/8.67 7.02/7.54 6.13/- 45 69/67 1 ½ 1722x920x1659 970/1055
ESM55 10.71 9.54 8.27 55 69 2 2158x1223x1971 1725
ESM75 13.76 12.48 10.51 75 72 2 2158x1223x1971 1765
ESM80 14.75 12.32 n/a 75 69 2 2158x1223x1971 2010
ESM90 17.48 15.52 13.48 90 73 2337x1368x2039 2513
ESM110 20.80 18.67 16.22 110 75 2337x1368x2039 2614
ESM132 22.89 21.29 18.59 132 76 2337x1368x2039 2778
ESM140 24.65 21.59 n/a 132 73 2337x1368x2039 3254
ESM160 32.04 28.20 23.91 160 76 DN 80 2907x2071 x 2193 4186
ESM200 39.23 34.85 29.38 200 77 DN 80 2907x2071 x 2193 4415
ESM250 42.03 37.01 32.64 250 78 DN 80 2907x2071 x 2193 4625
ESM290 47.10 41.53 36.44 250 789 DN 80 2907x2071 x 2193 4650
ESG315 51.3 44.2 - 315 82 DN 150 3725x1660x1940 4800
ESD315 - - 35.4 315 80 DN 125 3080x1465x1935 4400
ESG355 56.8 51.2 44.8 355 84 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5000
ESG400 63.3 56.9 47.0 400 84 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5200
ESD450 73.6 - - 450 92 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5100
ESG450 - 62.9 53.0 450 84 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5200
ESD500 - 73.5 (9 bar) - 500 92 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5200

* Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Ed.4 Aneks C i Aneks E i PNEurope/CAGI PN2CPTC2; pritisci koji su korišćeni za testiranje: modeli od 7.5 bar na 7 bar, modeli od 10 bar na 9 bar, modeli od 13 bar na 12 bar