Vijčani uljni kompresori Gardner Denver

Gardner Denver ESM industrijski vijčani uljni kompresori sa konstantnim kapacitetom

Gardner Denver logo

Gardner Denver je najveći proizvođač vijčanih blokova za kompresore na svetu. Kompresori se proizvode u Nemačkoj i imaju malu potrošnju električne energije u odnosu na količinu komprimovanog vazduha koju proizvode (kW/m³).

Gardner Denver vijčani kompresori su projektovani tako da mogu da rade 24 sata/365 dana u godini pa zbog svoje pouzdanosti nalaze široku primenu u industriji. Zbog kvaliteta svih komponenti, jedna od prednosti u odnosu na konkurente je i veoma dug period eksplotacije. Dostupni su u snagama 2,2-500 kW, sa raznim opcijama: rekuperacija toplote – sa izmenjivačem koji iskorišćava otpadnu toplotu kompresora, zimski start – za pokretanje kompresora pri niskim temperaturama, food grade ulje, IE4 motor.

Nova generacija - vijčani kompresori sa visokom produktivnošću

Model Kapacitet * m3/min Snaga Nivo Prečnik izlazne cevi Dimenzije DxŠxV Težina PDF
7.5/8.0 bar 10 bar 13 bar kW dB mm kg
ESM2 - 0.18/0.21 - 2.2 61 ½ 600 x 650 x 1100 151
ESM3 - 0.35 - 3 61 ½ 600 x 650 x 1100 151
ESM4 - 0.45 - 4 62 ½ 600 x 650 x 1100 154
ESM5 - 0.66 - 5.5 66 ½ 600 x 650 x 1100 173
ESM6 1.05 0.89 0.74 7.5 67 ¾ 600 x 650 x 1100 179
ESM7/ESM7e 1.14/1.32 0.97/1.06 0.80/0.85 7.5 70 ¾ 667 x 630 x 1050 205/215
ESM11/ESM11e 1.59/1.87 1.39/1.61 1.14/1.32 11 70 ¾ 667 x 630 x 1050 219/225
ESM15 2.72 2.30 1.83 15 70 1 787 x 698 x 1202 335
ESM18 3.28 2.79 2.36 18.5 71 1 787 x 698 x 1202 361
ESM22 3.66 3.27 2.65 22 71 1 787 x 698 x 1202 367
ESM23 4.16 3.46 2.99 22 67 1 ¼ 1345 x 880 x 1612 650
ESM26 4.48 4.14 3.44 26 68 1 ¼ 1345 x 880 x 1612 677
ESM29 5.52 4.82 4.12 30 69 1 ¼ 1345x880x1612 681
ESM30/30e 5.75/6.00 5.01/5.17 4.27/- 30 67/67 1 ½ 1722 x 920 x 1659 905/990
ESM 37/37e 7.00/7.12 6.17/6.31 5.30/- 37 68/67 1 ½ 1722 x 920 x 1659 948/1033
ESM45/45e 8.00/8.67 7.00/7.54 6.11/- 45 69/67 1 ½ 1722 x 920 x 1659 970/1055
ESM55/55e 10.69/10.71 9.51/9.50 8.24 55 69 2 2158 x 1223 x 1971 1725/1405
ESM75/75e 13.74/14.80 12.44/12.68 10.43 75 72 2 2158 x 1223 x 1971 1765/1785
ESM90/90e 18.16/18.16 15.51/15.51 13.52/- 90 73/72 2337 x 1368 x 2039 2513
ESM110/110e 21.60/21.60 18.85/18.86 16.47/- 110 75/72 2337 x 1368 x 2039 2614
ESM132/132e 24.79/24.97 21.51/21.51 18.70/- 132 76/74 2337 x 1368 x 2039 2778
ESM160/160e 32.04/33.67 28.20/29.14 23.91/- 160 76/75 DN 80 2907 x 2071 x 2193 4186/4542
ESM200/200e 39.23/40.09 34.85/35.64 29.38/- 200 77/76 DN 80 2907 x 2071 x 2193 4415/4765
ESM250/250e 42.03/42.62 37.01/38.69 32.64/- 250 78/77 DN 80 2907 x 2071 x 2193 4625/4975
ESM290/290e 47.10/47.84 41.53/45.08 36.44/- 250 79/79 DN 80 2907 x 2071 x 2193 4650/5000
ESG315 51.3 44.8 - 315 82 DN 150 3725 x 1660 x 1940 4800
ESD315 - - 35.4 315 80 DN 125 3080 x 1465 x 1935 4400
ESG355 56.8 51.2 44.8 355 84 DN 150 3725 x 1660 x 1940 5000
ESG400 63.3 56.9 47.0 400 84 DN 150 3725 x 1660 x 1940 5200
ESD450 73.6 - - 450 92 DN 200 3725 x 1660 x 1940 5100
ESG450 - 62.9 53.0 450 84 DN 200 3725 x 1660 x 1940 5200
ESD500 - 73.5 (9 bar) - 500 92 DN 200 3725 x 1660 x 1940 5200

* Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Ed.4 Aneks C i Aneks E i PNEurope/CAGI PN2CPTC2; pritisci koji su korišćeni za testiranje: modeli od 7.5 bar na 7 bar, modeli od 10 bar na 9 bar, modeli od 13 bar na 12 bar