Vijčani uljni kompresori Gardner Denver

Gardner Denver uljni kompresori sa konstantnim kapacitetom

Gardner Denver logo

Gardner Denver je najveći proizvođač vijčanih blokova za kompresore na svetu. Svi kompresori koji su proizvedeni u Gardner Denver-u imaju malu potrošnju električne energije (kW/m3), daju veliku količinu komprimovanog vazduha i imaju izuzetno dug period eksploatacije.

Gardner Denver vijčani kompresori imaju široku primenu u industriji sa rasponom snage od 2.2 kW do 500 kW, kompaktnog su dizajna, lako dostupni za servis, sa stadardnom opremom, niskim nivoom buke i prednostima koje omogućavaju besprekoran rad.

Nova generacija - vijčani kompresori sa visokom produktivnošću

Model Kapacitet * m3/min Snaga Nivo Prečnik izlazne cevi Dimenzije DxŠxV Težina
7.5/8.0 bar 10 bar 13 bar kW dB mm kg
ESM2 - 0.24 n/a 2.2 61 ½ 620x600x840 100
ESM3 - 0.36 n/a 3 61 ½ 620x600x840 100
ESM4 - 0.53 n/a 4 62 ½ 620x600x840 105
ESM5 - 0.67 n/a 5.5 66 ½ 620x600x840 105
ESM6 1.05 0.93 0.74 7.5 67 ¾ 680x600x1000 170
ESM 7 1.30 1.06 0.85 7.5 70 ¾ 667x630x1050 205
ESM11 1.82 1.61 1.32 11 70 ¾ 667x630x1050 219
ESM 15 2.72 2.30 1.8 15 70 1 787x698x1202 335
ESM18 3.25 2.74 2.34 18.5 71 1 787x698x1202 361
ESM 22 3.65 3.21 2.61 22 71 1 787x698x1202 367
ESM 23 4.16 3.46 2.99 22 67 1 ¼ 1345x880x1612 650
ESM 26 4.48 4.14 3.44 26 68 1 ¼ 1345x880x1612 677
ESM 29 5.52 4.82 4.12 30 69 1 ¼ 1345x880x1612 681
ESM 30/30e 5.76/6.00 5.03/5.17 4.30/- 30 67/67 1 ½ 1722x920x1659 905/990
ESM 37/37e 7.01/7.12 6.19/6.31 5.32/- 37 68/67 1 ½ 1722x920x1659 948/1033
ESM 45/45e 8.01/8.67 7.02/7.54 6.13/- 45 69/67 1 ½ 1722x920x1659 970/1055
ESM 55 10.71 9.54 8.27 55 69 2 2158x1223x1971 1725
ESM 75 13.76 12.48 10.51 75 72 2 2158x1223x1971 1765
ESM 80 14.75 12.32 n/a 75 69 2 2158x1223x1971 2010
ESM 90 17.48 15.52 13.48 90 73 2337x1368x2039 2513
ESM 110 20.80 18.67 16.22 110 75 2337x1368x2039 2614
ESM 132 22.89 21.29 18.59 132 76 2337x1368x2039 2778
ESM 140 24.65 21.59 n/a 132 73 2337x1368x2039 3254
ESM 160 32.04 28.20 23.91 160 76 DN 80 2907x2071 x 2193 4186
ESM 200 39.23 34.85 29.38 200 77 DN 80 2907x2071 x 2193 4415
ESM 250 42.03 37.01 32.64 250 78 DN 80 2907x2071 x 2193 4625
ESM 290 47.10 41.53 36.44 250 789 DN 80 2907x2071 x 2193 4650
ESG 315 51.3 44.2 - 315 82 DN 150 3725x1660x1940 4800
ESD 315 - - 35.4 315 80 DN 125 3080x1465x1935 4400
ESG 355 56.8 51.2 44.8 355 84 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5000
ESG 400 63.3 56.9 47.0 400 84 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5200
ESD 450 73.6 - - 450 92 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5100
ESG 450 - 62.9 53.0 450 84 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5200
ESD 500 - 73.5 (9 bar) - 500 92 DN 150 (DN 200) 3725x1660x1940 5200

* Podaci su mereni i navedeni u skladu sa standardima ISO 1217 Ed.4 Aneks C i Aneks E i PNEurope/CAGI PN2CPTC2; pritisci koji su korišćeni za testiranje: modeli od 7.5 bar na 7 bar, modeli od 10 bar na 9 bar, modeli od 13 bar na 12 bar