Eraco cileri
ERACO

Upotreba čilera je neophodna u proizvodnim granama koje zahtevaju kontrolisane atmosferske uslove. Čilerske jedinice ERACO su kompaktne, visoke energetske efikasnosti i niskog nivoa buke i u skladu sa svim današnjim ekološki prihvatljivim pravilima.

Proizvodi ERA i ERV se uglavnom koriste u većini industrijskih aplikacija: za hlađenje kalupa za brizganje plastike, ekstruder mašina, MRI tehnologija, u procesu laserskog rezanja, prehrambene industrije, hlađenje u proizvodnji betona, razni hemijski procesi i proizvodnji biogasa. Svi rashladni fluidi koji se koriste u ERACO rashladnim sistemima su u saglasnosti sa Kyoto i Montrealskim Protokolom (Ozone Destruction potencijal =0).

ERACO asortiman