Vakuum pumpe i duvaljke

VAKUUM PUMPE I DUVALJKE VAZDUHA

Savremeni industrijski procesi zahtevaju različite vrste pumpi i duvaljki, koje su neophodne za transport širokog sprektra fluida. Pumpe su veoma bitan element u svakom industrijskom procesu, jer nepravilno izabrana pumpa može biti uzrok brojnih problema u radu sistema.


SPOSOBNOST SABIJANJA

Vakuum pumpe u ponudi Industrijske opreme zadovoljavaju potrebe za vakumom do 0,5 mbara, dok duvaljke proizvode pritisak do 2,5 bara i obezbeđuju protok do 416 m³/h. Prema načinu na koji proizvode vakum ili pritisak, delimo ih na : radijalne, tekući prsten, kanalne, lamelne, pužne, kandžaste i vijčane.

TIPIČNE PRIMENE

Medicina, laboratorije, štampanje i obrada papira, vakuumsko pakovanje, pneumatski transport, tekstilna industrija, obrada vode, industrijske peći, sistemi hlađenja, industija hrane i pića, industrija plastike, opšta mašinska industrija, vakumska sušenja, građevinska industrija, impregniranje, keramika, proizvodnja plastike, industrija pakovanja, pneumatski transport, medicina, hemijska industrija i farmacija, aeracija, prehrambena industrija, industrija prerade drveta i mnogo drugih.