iConn

Proaktivno praćenje i uvid u rad vaše opreme za komprimovani vazduh i vakuum u realnom vremenu koji obezbeđuje praćenje vremena rada, efikasnosti i performansi rada kompresora, duvaljki i vakuum pumpi.

iConn logo

Predviđanjem potencijalnih problema pre nego što se dese, štedeći vam dragoceno vreme i trošak, iConn vas drži korak ispred. Jednostavan za korišćenje i instaliranje sistema, iConn vam omogućuje da optimizujete proizvodnju i povećate energetsku efikasnost.

iConn je dostupan kao standard na svim novim kompresorima snage iznad 22kW i može se naknadno ugraditi na sve modele kompresora. Ovaj sistem takođe podržava dodatnu opremu za komprimovani vazduh proizvode i proizvode koji nisu iz Gardner Denver porodice, pružajući digitalno iskustvo u jednom trenutku za upravljanje čitavim sistemom komprimovanog vazduha.

iConn upravljanje kompresorima

iConn platforma je dizajnirana tako da omogućava lak rad u aplikaciji uz pomoć sledećih nivoa pristupa:

  • iConn Assess je je početni nivo pristupa i pruža detaljan pregled performansi sistema, pomažući operaterima da pregledaju i analiziraju ključne radne parametre na mreži i preduzmu aktivnosti kako bi ispravili eventualne probleme.
  • iConn Protect omogućava proaktivno praćene rada i servisnih intervala, putem posebno razvijenog alata obaveštava korisnika o mogućim budućim kvarovima na mašini koji mogu biti odklonjeni pre nihovog nastanka i potencijalnog zaustavljanja rada kompresora.
  • iConn Manage nudi sveobuhvatan uvid u performanse kompresora, uz 24/7 servisnu opciju iz tehničkog tima Gardner Denver, pružajući napredne analitike i daljinske alate za kontrolu efikasnosti.

Sledeća generacija platforme za povezivanje

iConn je fleksibilna platforma koja omogućava očitavanje velikog broja parametara rada sa vašeg kompresora i njihovu obradu uz napredne aplikacije razvijene od strane Gardner Denver-a. Benefiti proaktivnog praćenja rada kompresora u realnom vremenu:

  • Praćenje rada u realnom vremenu, i signališacija alarma i upozorenja za smanjenje rizika od zastoja
  • Omogućava upravljanje radom kompresora sa udaljenih lokacija putem bežičnih komunikacija
  • Praćenjem i pravovremenim servisirnjem vaših kompresora produžujete radni kompresora i smanjujete troškove
  • Omogućava optimalne performance kompresora i analiza prekovremenog rada
  • Omogućava veću energetsku efikasnost i optimizaciju proizvodnje
  • Daljinska analiza i pregled efikasnosti kompresora od strane Gardner Denver-a