Vijcani kompresori

VIJČANI KOMPRESOR

Vijčani kompresor je potisni kompresor sa klipovima u vidu vijaka. Ovo je danas najčešće korišćeni tip kompresora. Vijčani kompresioni elementi su pogonski i gonjeni vijak koji se kreću jedan prema drugom tako da se zapremina između njih i kućišta smanjuje. Odnos pritisaka zavisi od dužine i profila vijaka i od oblika ispusnog otvora. Vijčani element nema na sebi ventile i nema mehaničkih sila koje mogu stvoriti bilo kakvu neravnotežu. Zato može da se obrće velikom brzinom i kombinuje veliku brzinu protoka sa malim spoljnim dimenzijama. Vijčani kompresori se dele prema vrsti fluida u bloku, na uljne i bezuljne i prema mogućnosti da regulišu količinu protoka komprimovanog vazduha, na stacionarne i varijabilne. Kod uljnih vijčanih kompresora, vijci su u bloku potopljeni u ulje i na taj način se povećava njihova efikasnost, odnosno, izbegavaju se gubici vazduha, a takođe se i sprečava pregrevanje vijaka. Bezuljne vijčane kompresore najčešće koristi prehrambena industrija, jer se zahteva da vazduh bude 100% čist, odnosno, da ulje u komprimovanom vazduhu ne sme doći u dodir sa proizvodima. Zato bezuljni kompresori za hlađenje, podmazivanje i zaptivanje u vijčanom bloku koriste vodu koja se ubrizgava.


SPOSOBNOST SABIJANJA

Industrijska oprema prodaje kompresore koji imaju snagu od 2,2 kW do 500 kW proizvodeći radni pritisak od 3 do 13 bara.

TIPIČNE PRIMENE

Industrija hrane i pića, vojska, aeronautika, automobilska industrija, elektronika, petrohemija, medicina, bolnice, farmacija, pneumatski instrumenti i druge.

INDUSTRIJSKA OPREMA

Industrijska oprema prodaje vijčane kompresore najboljeg svetskog proizvođača, internacionalne kompanije Gardner Denver, čiji kompresori imaju najmanji mogući rashod električne energije i izuzetno dug period eksplotacije. Obzirom da je veoma bitna kategorija u svakoj proizvodnji potrošnja energenata, odnosno, u slučaju kompresora, elekrične energije, kompresori Gardner Denver grupacije su pokazali najbolje performanse i najveću efikasnost.